Con đội

CON ĐỘI

Nội dung chi tiết:
KÍCH NÂNG HẠ
STT TÊN SẢN PHẨM CÁI/THÙNG GHI CHÚ
1 ĐỘI 2T 10  
2 ĐỘI 4T 5  
3 ĐỘI 6T 5  
4 ĐỘI 8T 5  
5 ĐỘI 10T 4  
6 ĐỘI 12T 4  
7 ĐỘI 16T 2  
8 ĐỘI 20T -LÙN -
   ĐẾ MỎNG
2  
9 ĐỘI 20T -CAO -
   ĐẾ MỎNG
2  
10 ĐỘI 32T - CAO-
   ĐẾ MỎNG
2  
11 ĐỘI 32T - CAO-
   ĐẾ MỎNG
2  
12 ĐỘI 32T - LÙN-
   ĐẾ DẦY
2  
13 ĐỘI 32T - CAO-
   ĐẾ DẦY
2  
14 ĐỘI 50T CON NHỎ-
ĐẾ DÀY
1  
15 ĐỘI 50T CON NHỎ-
ĐẾ DÀY
1  
16 ĐỘI 50T CON LỚN-
ĐẾ DÀY
1  
17 ĐỘI 50T CON LỚN-
ĐẾ DÀY
1  
18 ĐỘI 100T 1  

 

Quảng cáo

Bản đồ

Video

Thống kê

Sản phẩm xem nhiều

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng : 22/6/2021
Giờ : 17:34:29

Đối tác