MẮT NỐI XÍCH

MẮT NỐI XÍCH

KHÓA NỐI XÍCH

Nội dung chi tiết:

Mắt nối xích là bộ phận không thể thiếu trong quá trình liên kết dây xích cẩu hàng bằng xích hay cáp,

MẮT NỐI XÍCH BẰNG THÉP  6MM :  1T12


MẮT NỐI XÍCH BẰNG THÉP  8MM :  2T 


MẮT NỐI XÍCH BẰNG THÉP 10MM : 3T15


MẮT NỐI XÍCH BẰNG THÉP 13MM : 5T3
 

MẮT NỐI XÍCH BẰNG THÉP 16MM : 8T

MẮT NỐI XÍCH BẰNG THÉP 20MM : 12T5

Quảng cáo

Bản đồ

Video

Thống kê

Sản phẩm xem nhiều

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng : 22/6/2021
Giờ : 18:12:17

Đối tác