Móc xích

MÓC XÍCH THÉP

Nội dung chi tiết:
MÓC XÍCH 
Số TT ĐƠN VỊ MM CÁI/THÙNG GHI CHÚ
1 1/4'' 6MM 100 MÀU ĐEN
2 5/16'' 8MM 60 MÀU ĐEN
3 3/8'' 10MM 50 MÀU ĐEN
4 7/16'' 12MM 30 MÀU ĐEN
5 1/2'' 14MM 25 MÀU ĐEN

 

Quảng cáo

Bản đồ

Video

Thống kê

Sản phẩm xem nhiều

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng : 22/6/2021
Giờ : 17:51:49

Đối tác