Nghi Sơn khu kinh tế tiềm năng

 

Thanh Hóa nghiên cứu xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn thành thành phố cảng biển xanh
Mới đây, thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về việc điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung KKT Nghi Sơn.

 

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn (Liên danh Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa và nhóm chuyên gia quốc tế Nhật Bản) trình bày việc điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn, nhằm mục tiêu xây dựng KKT Nghi Sơn thành “Thành phố cảng biển xanh” đồng bộ, hiện đại, với tiêu chí đô thị loại 1 sinh thái, bền vững theo mô hình thành phố thông minh; kết hợp phát triển kinh tế -  xã hội với quốc phòng - an ninh có tầm nhìn - bản sắc và cạnh tranh trong khu vực, sớm đưa KKT Nghi Sơn trở thành trọng điểm kinh tế ven biển năng động, với chức năng đô thị - công nghiệp - dịch vụ - du lịch.

.
.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch, bao gồm: Toàn bộ diện tích huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa); 3 xã: Yên Mỹ, Công Bình, Công Chính (thuộc huyện Nông Cống, Thanh Hóa); 3 xã Thanh Tân, Thanh Kỳ, Yên Lạc (thuộc huyện Như Thanh, Thanh Hóa)…

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm phát triển các khu kinh tế biển quốc tế và Việt Nam, đơn vị tư vấn đề xuất tầm nhìn quy hoạch phát triển KKT Nghi Sơn thành khu kinh tế trọng điểm của cả nước và có tầm vóc quốc tế với 3 tầm nhìn, 6 định hướng cơ bản và 22 giải pháp cụ thể nhằm phát triển một khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản, gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Nghi Sơn, vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa và khu vực Bắc Miền Trung.

 

Quảng cáo

Bản đồ

Video

Thống kê

Sản phẩm xem nhiều

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng : 22/6/2021
Giờ : 16:58:36

Đối tác