Ròng rọc

RÒNG RỌC

Nội dung chi tiết:
SẢN PHẨM RÒNG RỌC 
STT TÊN SẢN PHẨM SỐ CÁI / THÙNG GHI CHÚ
1 RÒNG RỌC 30 KG 200 Nguyên thùng
2 RÒNG RỌC 50 KG 100 Nguyên thùng
3 RÒNG RỌC 0.1 TẤN 100 Nguyên thùng
4 RÒNG RỌC 0.2 TẤN 50 Nguyên thùng
5 RÒNG RỌC 0.3 TẤN 50 Nguyên thùng
6 RÒNG RỌC 0.5 TẤN 20 Nguyên thùng
7 RÒNG RỌC 1.0 TẤN 20 Nguyên thùng
8 RÒNG RỌC 2.0 TẤN 10 Nguyên thùng

 

Quảng cáo

Bản đồ

Video

Thống kê

Sản phẩm xem nhiều

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng : 22/6/2021
Giờ : 17:46:1

Đối tác