TĂNG ĐƠ

Nội dung chi tiết:
 SẢN PHẨM TĂNG ĐƠ CỦA CHÚNG TÔI
Số TT Tên sản phẩm Số cái /bao Ghi chú
1 Tăng đơ 5mm 500 Mạ kẽm
2 Tăng đơ 6mm 300 Mạ kẽm
3 Tăng đơ 8mm 200 Mạ kẽm
4 Tăng đơ 10mm 100 Mạ kẽm
5 Tăng đơ 12mm 70 Mạ kẽm
6 Tăng đơ 14mm 60 Mạ kẽm
7 Tăng đơ 16mm 30 Mạ kẽm
8 Tăng đơ 18mm 25 Mạ kẽm
9 Tăng đơ 20mm 20 Mạ kẽm
10 Tăng đơ 22mm 15 Mạ kẽm
11 Tăng đơ 24mm 15 Mạ kẽm
12 Tăng công trình   Mạ kẽm

 

Quảng cáo

Bản đồ

Video

Thống kê

Sản phẩm xem nhiều

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng : 22/6/2021
Giờ : 18:30:47

Đối tác