Tời quay tay

SẢN PHẨM TỜI QUAY TAY ĐƯỢC NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP

VÀ PHÂN PHỐI SỈ TẠI VIỆT NAM

Nội dung chi tiết:
 SẢN PHẨM TỜI QUAY TAY CỦA CHÚNG TÔI
Số TT Tên sản phẩm (N) Trọng tải kg Dây cáp (m) Số cái /Thùng Sơn - Mạ Ghi chú 
1 Tời 600LBS        272 8 10 Mạ  Không cáp
2 Tời 800LBS        363 8 10 Mạ  Không cáp
3 Tời 1000LBS        454 8 6 Mạ  Không cáp
4 Tời 600LBS        272 8 6 Sơn tỉnh điện Có cáp
5 Tời 800LBS        363 10 6 Sơn tỉnh điện Có cáp
6 Tời 1000LBS        454 10 6 Sơn tỉnh điện Có cáp
7 Tời 1200LBS        544 10 6 Sơn tỉnh điện Có cáp
8 Tời 1400LBS        635 10 6 Sơn tỉnh điện Có cáp
9 Tời 1600LBS        726 10 4 Sơn tỉnh điện Có cáp
10 Tời 1800LBS        816 10 4 Sơn tỉnh điện Có cáp
11 Tời 2000LBS        907 10 4 Sơn tỉnh điện Có cáp
12 Tời 2500LBS     1,134 10 4 Sơn tỉnh điện Có cáp
 

 

Quảng cáo

Bản đồ

Video

Thống kê

Sản phẩm xem nhiều

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng : 22/6/2021
Giờ : 17:5:26

Đối tác