Xích Mạ Kẽm

DÂY XÍCH MẠ KẼM

Nội dung chi tiết:
DÂY XÍCH MẠ KẼM
STT LOẠI XÍCH BAO GHI CHÚ
1 XÍCH 1.9MM 25KG MẠ KẼM
2 XÍCH 2.8MM 25KG MẠ KẼM
3 XÍCH 3.9MM 25KG MẠ KẼM
4 XÍCH 5.0MM 50KG MẠ KẼM
5 XÍCH 6.0MM 50KG MẠ KẼM
6 XÍCH 8.0MM 50KG MẠ KẼM
7 XÍCH 10.0MM 50KG MẠ KẼM
8 XÍCH 12.0MM 50KG MẠ KẼM
9 XÍCH 14.0MM 100KG MẠ KẼM

 

Quảng cáo

Bản đồ

Video

Thống kê

Sản phẩm xem nhiều

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng : 22/6/2021
Giờ : 17:48:55

Đối tác